PEPERIKSAAN PENILAIAN KECEKAPAN (PPK)/

Peperiksaan Penilaan Kecekapan (PPK )  ini mula diperkenalkan pada tahun 2009 bagi menilai tahap kecekapan dan kemahiran dalam bidang tertentu ke arah melahirkan warga kerja yang profesional dan berkualiti.

Untuk peringkat permulaan, Peperiksaan Penilaian Kecekapan ( KPK) diadakan dalam bidang Penilaian Emas kepada kakitangan Ar-Rahn khususnya dan terbuka kepada semua kakitangan kumpulan yang berminat. Di samping itu, peperiksaan ini juga dibuka kepada umum .

PEPERIKSAAN PENILAIAN KECEKAPAN (PPK)/  PEPERIKSAAN PENILAIAN KECEKAPAN (PPK)/ PEPERIKSAAN PENILAIAN KECEKAPAN (PPK)/ PEPERIKSAAN PENILAIAN KECEKAPAN (PPK)/

 

Syarat Dan Peraturan

1. Peperiksaan akan diadakan 2 sesi setahun iaitu bulan Mac dan September setiap tahun.

2.Peperiksaan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:

i Bahagian I : Ujian Teori ( Pengetahuan Am)

ii Bahagian II : Ujian Lisan ( Kefahaman)

iii Bahagian III : Ujian Amali ( Kecekapan)

3. Pusat peperiksaan hanya akan diadakan di Kota Bharu sahaja

4.Keputusan peperiksaan akan dibuat oleh panel pemeriksaan yang akan dilantik dan keputusan adalah muktamad dan boleh disemak secara online dalam tempoh dua minggu selepas peperiksaan dijalankan.