Satu pusat latihan kemahiran yang pertama yang menawarkan latihan secara intensif dalam bidang pengujian emas dan kemahiran pengurusan pajak gadai Islam di Malaysia.

Akademi Permodalan merupakan sebuah pusat latihan di bawah Permodalan Kelantan Berhad yang menjalankan perniagaan mikro kredit syariah atau pajak gadai Islam (Ar-Rahn) sejak tahun 1992.

Pengenalan/