Misi,visi & Objektif/

Objektif

Merangsang modal insan berteraskan intelektual, emosional dan spritual

Mengembangkan potensi diri ke arah profesionalisme

Melahirkan insan berinovatif, kreatif dan berteknologi

Membentuk keperibadian berintegriti dan mapan

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran dalam Sistem Gadaian Islam

Mentransformasikan keupayaan fizikal yang cergas dan aktif

Misi & Visi

MOTO
‘ Transformasi Insan

VISI
‘ Peneraju Pembangunan Insan Iltizam dan Intizam ‘


MISI
‘ Membina Potensi Diri Dan Profesionalisme Insan ‘